Shikaku


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Shikaku (znane także jako Rectangles (Prostokąty)) to logiczna łamigłówka o prostych zasadach, ale rozwiązaniu wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady są proste. Musisz tak podzielić siatkę na prostokątne i kwadratowe pola, aby każde z nich zawierało dokładnie jedną cyfrę, która jednocześnie wyznacza powierzchnię tego pola.

Kliknij i przeciągnij by wyznaczyć prostokąt. Aby usunąć linie użyj prawego przycisku myszy lub przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift.

Ukryj reguły
Shikaku

Q. Jak wyznaczyć prostokąt?
A.Najlepiej zacząć od środka początkowego prostokąta i przeciągnąć kursor myszy w stronę przeciwległego prostokąta mającego zawierać się w danym polu. Przykład poniżej: 

Mark a rectangle

Q. Jak usunąć linię:
A. Linię, którą chcemy usunąć należy otoczyć czerwonym znacznikiem. Znacznik ten pojawi się jeśli użyjemy prawego przycisku myszy:

Remove lines

Q. Jak rozwiązać łamigłówkę:
A. Poniżej zamieszczono przykład jak rozwiązać łamigłówkę:

Najpierw szukamy możliwości wyznaczenia prostokąta z dwoma polami dla czerwonej 2. Można łatwo zauważyć, że istnieje tylko jedno rozwiązanie:

 

Następnie bierzemy pod uwagę czerwoną 4 i 5 w obydwu dolnych rogach. Zarówno dla 4 jak i 5 istnieje tylko jedna możliwość wyznaczenia prostokąta z odpowiednią ilością pól:

Z czerwoną 2 w lewym górnym rogu postępujemy dokładnie tak samo, jak z pierwszą 2 w tym przykładzie. Kwadrat poniżej dolnej czerwonej 2 musi zawierać się w jednym polu z ową 2, ponieważ nie możemy wyznaczyć pól bez żadnej cyfry. Analogicznia sytuacja pojawia się w przypadku dolnej czerwonej 4. W efekcie otrzymujemy:

Teraz już łatwo dokończyć rozwiązywanie łamigłówki:

 

 

 Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation