Shikaku


Przetłumacz tę stronę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Shikaku (znane także jako Rectangles (Prostokąty)) to logiczna łamigłówka o prostych zasadach, ale rozwiązaniu wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady są proste. Musisz tak podzielić siatkę na prostokątne i kwadratowe pola, aby każde z nich zawierało dokładnie jedną cyfrę, która jednocześnie wyznacza powierzchnię tego pola.

Kliknij i przeciągnij by wyznaczyć prostokąt. Aby usunąć linie użyj prawego przycisku myszy lub przytrzymaj klawisz Ctrl lub Shift.

Samouczek wideo
Ukryj zasady

Podziel się

Shikaku

Q. Jak wyznaczyć prostokąt?
A.Najlepiej zacząć od środka początkowego prostokąta i przeciągnąć kursor myszy w stronę przeciwległego prostokąta mającego zawierać się w danym polu. Przykład poniżej: 

Mark a rectangle

Q. Jak usunąć linię:
A. Linię, którą chcemy usunąć należy otoczyć czerwonym znacznikiem. Znacznik ten pojawi się jeśli użyjemy prawego przycisku myszy:

Remove lines

Q. Jak rozwiązać łamigłówkę:
A. Poniżej zamieszczono przykład jak rozwiązać łamigłówkę:

Najpierw szukamy możliwości wyznaczenia prostokąta z dwoma polami dla czerwonej 2. Można łatwo zauważyć, że istnieje tylko jedno rozwiązanie:

 

Następnie bierzemy pod uwagę czerwoną 4 i 5 w obydwu dolnych rogach. Zarówno dla 4 jak i 5 istnieje tylko jedna możliwość wyznaczenia prostokąta z odpowiednią ilością pól:

Z czerwoną 2 w lewym górnym rogu postępujemy dokładnie tak samo, jak z pierwszą 2 w tym przykładzie. Kwadrat poniżej dolnej czerwonej 2 musi zawierać się w jednym polu z ową 2, ponieważ nie możemy wyznaczyć pól bez żadnej cyfry. Analogicznia sytuacja pojawia się w przypadku dolnej czerwonej 4. W efekcie otrzymujemy:

Teraz już łatwo dokończyć rozwiązywanie łamigłówki:

 

 

 

Więcej łamigłówek:  hide show

2024-06-14 06:50:03

pl.puzzle-shikaku.com
Usuń reklamy